Copyright© Vilavella® 2009-2010 Marca, Logo, distintius registrats al Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç amb la concessió :
Títol nº M 2898987 (classe 29)
subir imagenes
 


subir imagenes
subir imagenes subir imagenes subir imagenes

Contacte


Explotacions Vilavella S.C.P. és titular de la web http://www.formatgesvilavella.es.tl està allotjada en el domini www.paginawebgratis.es
Per a contactar amb Explotacions Vilavella S.C.P. es pot fer dels següents mitjans:

Telèfon: 973 664 415

I-Mail:formatgesvilavella@gmail.com

Correu Ordinari Postal a

Explotaciòns Vilavella.S.C.P.

Carrer Major nº 19 Basturs (Lleida) C.P.25655 España

Amb llicencia Fiscal nº G25617374 al Ministeri de Hisenda

Nota Legal


Explotacions Vilavella S.C.P. posa a la disposició del públic des d'ara USUARI que accedeixi a l'adreça d'internet http://www.formatgesvilavella.es.tl, els productes de dita empresa. Els continguts d'aquest lloc web són proporcionats i creats per la persona autoritzada pel titular de la Web.

Així mateix, la present Informació Legal té com objecte establir les Condicions Generals que regulen la navegació, responsabilitats, i jurisdicció aplicable per al lloc web http://www.formatgesvilavella.es.tl per part de tots els Usuaris, de manera que, si l'USUARI considera que les disposicions citades en la present Informació Legal no són de la seva conformitat, Explotacions Vilavella S.C.P. li recomana que no faci ús del lloc web, ja que el mer accés o navegació per http://www.formatgesvilavella.es.tl implica necessàriament, la submissió i acceptació plena, i sense reserves, de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta Informació Legal.

Per l'anterior, Explotacions Vilavella S.C.P. recomana que l'USUARI llegeixi detinguda i atentament la present Informació Legal cada vegada que vulgui visitar i fer ús del citat lloc web a causa de que aquest pogués ser actualitzat o presentar alguna modificació. Per això Explotacions Vilavella S.C.P. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís algun, qualsevol modificació, correcció, eliminació o actualització dels continguts, serveis i estructura de qualssevol dels elements que formen part o integren el plantejament, disseny, programació i configuració del lloc web http://www.formatgesvilavella.es.tl

Propietat Intel·lectual i Industrial

L'USUARI reconeix que les pàgines web que conformen el lloc http://www.formatgesvilavella.es.tl, els continguts de dites pàgines, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, marques, logotips, petjades digitals, arxius de vídeo , així com la seva estructura, disseny gràfic i codis, són propietat intel·lectual d'Explotacions Vilavella S.C.P. o en el seu cas, de tercers, tret que s'especifiqui el contrari.

Queda expressament prohibida la cessió, reproducció, difusió pública per qualsevol mig, transformació i descompilación dels continguts del present lloc web, o en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. Així mateix, s'autoritza que l'USUARI pugui reproduir i emmagatzemar temporalment els continguts, sempre que sigui per a ús personal i no amb fins comercials ni professionals.

Es prohibe l'ús dels continguts del present lloc web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització d'Explotacions Vilavella S.C.P., ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels Usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Explotacions Vilavella S.C.P. no serà responsable, en cap cas i sota cap concepte, de les infraccions de qualssevol dels citats drets que poguessin ser vulnerats per l'USUARI.

Responsabilitats

Accés al lloc

El present lloc web ha estat projectat per a poder ser explorat o visualitzat utilitzant una resolució de pantalla mínima de 1024 x 768 pixeles. Així mateix, el navegador d'internet per al qual ha estat optimitzat el lloc és: Microsoft Internet Explorer, versió 7.0 o superior.

L'accés i la navegació pel lloc web http://www.formatgesvilavella.es.tl serà de forma gratuïta i independent dels costos de la tecnologia i proveïdor contractats per l'USUARI, pel seu propi compte, per a accedir a Internet. Així mateix, el maquinari i programari necessaris per a accedir a la web seran per compte dels USUARIS. Explotacions Vilavella S.C.P. no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d'aquests, ni dels drets d'ús o llicències requerits per a la seva utilització.

Tampoc serà responsable Explotacions Vilavella S.C.P. de cap anomalia, mal funcionament, deterioració, esborrat de dades o programari que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, com conseqüència directa o indirecta de l'accés o intent d'accés a la web.

L'accés i ús de l'USUARI a aquest lloc web no implica cap obligació, sobre la qualitat i velocitat de l'accés, per part d'Explotacions Vilavella S.C.P., que podrà modificar les condicions d'accés o suspendre l'accés al lloc web, o part del mateix, sense previ avís, no responsabilitzant-se Explotacions Vilavella S.C.P. de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l'accés i la suspensió del lloc web.

Igualment, Explotacions Vilavella S.C.P. no serà responsable de les avaries o incidències tècniques que podrien sorgir derivades de l'ús dels diversos recursos tecnològics necessaris per a la publicació d'un espai web com són: Servidors Web, Centres de Dades, connexions a línies de dades d'alta velocitat, interconexión amb proveïdors Internet i telefonia, elements de subministrament d'energia elèctrica, dispositius de xarxes i seguretat, etc.

Condicions d'ús

Qualsevol persona que accedeixi, visiti, navegui o utilitzi el lloc web http://www.formatgesvilavella.es.tl, i a qui se li atribueix la condició d'USUARI, serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o perjudicis que pugui causar al fer ús del present lloc web.

L'USUARI es compromet a utilitzar el lloc web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites, que afectin els drets i la moral d'Explotacions Vilavella S.C.P. o de tercers. Especialment, es prohibe la utilització del lloc web a fi d'afectar tècnicament, de forma deliberata, els serveis i funcionament del propi lloc web http://www.formatgesvilavella.es.tl, servidor web o qualsevol altre recurs de caràcter tecnològic propi o de tercer.

En conseqüència, Explotacions Vilavella S.C.P. podrà responsabilitzar a aquells Usuaris, que fent un mal ús del lloc web, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar en l'espai web, i deteriorin o puguin deteriorar tant el continguts com el bon funcionament del mateix, així com els equips, sistemes i programes dels Usuaris del lloc web.

Explotacions Vilavella S.C.P. podrà dirigir-se contra els Usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguessin sobre Explotacions Vilavella S.C.P. i siguin responsabilitat directa o indirecta d'algun USUARI que hagi realitzat qualsevol tipus d'actuació mal intencionada sobre els continguts o serveis del lloc web.

Tots els Usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament del lloc web http://www.formatgesvilavella.es.tl, modificar o alterar els continguts d'aquest, haurien de comunicar-ho immediatament a Explotacions Vilavella S.C.P.

Continguts

Els idiomes utilitzats per Explotacions Vilavella S.C.P. en el lloc web http://www.formatgesvilavella.es.tl so el Calatá i el Castellà , sense perjudici de la utilització d'altres llengües o idiomes. Explotacions Vilavella S.C.P. no es responsabilitza de la no-comprensió o enteniment de l'idioma d'aquest lloc web per l'USUARI, ni de les seves conseqüències.

Explotacions Vilavella S.C.P. no pot garantir de forma absoluta possibles infeccions amb programes nocius, com virus informàtics, cucs etc., dels continguts, pel que Explotacions Vilavella S.C.P. no es responsabilitza amb els danys i perjudicis que poguessin tenir lloc en els sistemes informàtics de l'USUARI o de tercers si són contaminats amb programes nocius. Des d'Explotacions Vilavella S.C.P. s'han pres totes les mesures necessàries, posant els mitjans raonables al seu abast i fins a on el desenvolupament de les tecnologies ho permeten, a fi de garantir la qualitat i integritat tecnològiques dels continguts. A l'USUARI li correspon la responsabilitat de tenir instal·lat en els seus sistemes informàtics les eines adequades per a la detecció, bloquejo i desinfecció de programa nocius.

Explotacions Vilavella S.C.P. podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dintre del lloc web, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement.

Jurisdicció aplicable

La llei Espanyola serà l'aplicable per a la solució de qualsevol possible conflicte que pogués originar-se com resultat de la visita o navegació pel lloc web http://www.formatgesvilavella.es.tl o per quantes qüestions es derivin de la interpretació i el compliment dels termes que s'inclouen en la present Informació Legal.

Així mateix, l'USUARI i Explotacions Vilavella S.C.P. acorden sotmetre's, expressament, als jutges i tribunals de la ciutat de Lleida amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguessin correspondre'ls.

Referent a les dades de l'Usuari


Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Explotaciòns Vilavella S.C.P. de Basturs (Lleida) informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar els posibles Formularis/Qüestionaris de la Web quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de Explotaciòn Vilavella S.C.P..

Així mateix al Fer Ús, comentaris, Registrar, Opinar en els Formularis / Qüestionaris , el client dóna el seu consentiment perquè Explotaciòns Vilavella S.C.P. utilitzi les seves dades personals amb la finalitat d'informar sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades. En el supòsit que Explotaciòn Vilavella S.C.P. prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant de la finalitat a què es destinaran aquestes dades. Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a Explotaciòn Vilavella S.C.P. - C / Major, 19 C.P. 25655 Bastur (Lleida) o mitjançant correu electrònic dirigint-se a : formatgesvilavella@gmail.com

subir imagenes

Anar dalt

subir imagenes

formatgesvilavella
Directori d'Enllaços
PageRank de la Web
PageRank™ por www.PageRankMania.com
Pobles de Lleida
Directorio contactavilavella
Per a comandes i consultes cliqueu
Visita'ns a Facebook
facebook
 

=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=
Copyright© Vilavella® 2009-2010 Marca, Logo, distintius registrats al Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç amb la concessió , Títol nº M 2898987.(classe 29) Qualsevol, Plagi, Còpia, Ús de la marca, en fotos, texts, imatges, sense el consentiment del propietari de la Marca donarà lloc a les accions legals establertes a la LPI
Copyright © 2009-2010 Vilavella.Webmaster